Akademski Plivački Klub ZRINJSKI

Adresa: Fakultet prirodoslovno – matematičkih i odgojnih
znanosti Sveučilišta u Mostaru

Kampus 2 u Rodoču, 88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Web: www.apkzrinjski.ba

E-mail: info@apkzrinjski.ba

Telefon: +387 63 276 256

Facebook

Instagram